LIFE kosec (Crex crex)

Aktualno
Novice
NARAVNI REZERVAT IŠKI MOROST
Kontakti in povezave
NARAVNI REZERVAT IŠKI MOROST
Na Ljubljanskem je DOPPS  v okviru projekta "Vzpostavitev dologročnega varstva kosca Crex crex  v Sloveniji" sredi junija odprl naravni rezervat Iški morost. Rezervat obsega 65 ha zemljišč med Igom in Podpečjo ob reki Iški. Leži na enem najbolj obsežnih sklenjenih območij ohranjenih mokrotnih travnikov, značilnih za Ljubljansko barje.Janez Cimperman, župan občine Ig, Klavdij Godnič, glavni izvršni direktor družbe Mobitel, in Andrej Medved, direktor DOPPS, so skupaj odprli koščevo učno pot.
Foto: Tomaž Jančar

Na delu rezervata je urejena 1300 metrov dolga Koščeva učna pot z opazovalnico, kjer lahko obiskovalci spoznavajo bogastvo biotske pestrosti vlažnih ekstenzivnih travnikov. Rezervat služi tudi kot kmetijsko poskusno posestvo, na katerem DOPPS v sodelovanju z okoliškimi kmeti in z lastno kmetijsko mehanizacijo prikazuje predvsem pticam prijazne načine upravljanja.Prvo skupino obiskovalcev je po koščevi učni poti popeljal ornitolog Luka Božič.
foto: Tomaž Jančar

Koščeva pot se prične ob vstopni tabli pri mostu čez Iško, na cesti med Črno vasjo in Brestom ter vodi po 400 metrov dolgi utrjeni poti do opazovalnice. Zaznamovana je z osmimi točkami, katerih vsebina je opisana v priročnem žepnem vodniku po učni poti. Obiskovalcem je vodnik na voljo na posebnem stojalu na začetku učne poti pa tudi na različnih info točkah v Ljubljani in na Igu.

Ime Iški morost so za rezervat izbrali domačini z Iga in okolice. Svojo sedanjo podobo je začel dobivati, ko je Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) pred tremi leti v okviru projekta »Vzpostavitev dologoročnega varstva kosca Crex crex v Sloveniji«, ki ga je v večji meri sofinancirala Evropska skupnost prek finančnega inštrumenta Life, pričel z odkupom in urejanjem zemljišč.


opazovalnica
foto: Barbara Vidmar


Osrednja točka učne poti je lesena opazovalnica, katere oblika simbolizira gnezdo. V njej je nameščena velika panoramska tabla, ki prikazuje pester živalski in rastlinski svet mokrotnih travnikov Ljubljanskega barja. Prikazani so tudi pticam prijazni načini košnje, življenjska okolja v rezervatu ter travniki Iškega morosta nekoč in danes.

Ljubljansko barje, kamor smo postavili Koščevo učno pot, je najpomembnejše območje za ogroženega kosca v Sloveniji. Je tudi eno od 25 Posebnih območij varstva, ki v Sloveniji tvorijo vseevropsko naravovarstveno omrežje Natura 2000.